Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): dones treball taller

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): dones treball taller