Praxis basades en la denúncia sexista

Anàlisi de campanyes que confronten directament el sexisme i fomenten l’apoderament femení

Campanya – Casals de joves de Catalunya: Les nostres regles (Maig, 2017)

Descripció:

Campanya entorn el 28 de maig com a Dia Mundial de la Higiene Menstrual, per posar al centre les menstruacions des d’una perspectiva feminista, ecològica i popular. Es reivindica l’educació menstrual i la necessitat de trencar mites i tabús.

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Jo Menstruo Regla
Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Mal Patriarcat Regla

Es tracta d’una pràctica de denúncia perquè:

 • S’evidencia la discriminació patriarcal que impliquen tant l’ideari entorn la menstruació, com les formes hegemòniques de recollida del sagnant (tampons i compreses).
 • Es trenca el tabú de la menstruació i es denuncia com el discurs androcèntric al voltant de la regla menysté els cossos femenins i les aportacions de les dones.
 • Hi ha una voluntat propositiva i conscient de defensar la menstruació des d’una perspectiva feminista, amb educació menstrual i apostant pel control de les dones sobre els propis cossos.

Campanya – Casals de joves de Catalunya: Les nostres regles (Maig, 2017)

Descripció:

Campanya entorn el 28 de maig com a Dia Mundial de la Higiene Menstrual, per posar al centre les menstruacions des d’una perspectiva feminista, ecològica i popular. Es reivindica l’educació menstrual i la necessitat de trencar mites i tabús.

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Jo Menstruo Regla

Es tracta d’una pràctica de denúncia perquè:

 • S’evidencia la discriminació patriarcal que impliquen tant l’ideari entorn la menstruació, com les formes hegemòniques de recollida del sagnant (tampons i compreses).
 • Es trenca el tabú de la menstruació i es denuncia com el discurs androcèntric al voltant de la regla menysté els cossos femenins i les aportacions de les dones.
 • Hi ha una voluntat propositiva i conscient de defensar la menstruació des d’una perspectiva feminista, amb educació menstrual i apostant pel control de les dones sobre els propis cossos.

Campanya – Voces en Igualdad (Novembre, 2018)

Descripció:

Campanya de denúncia del sexisme en les eines d’assistència virtual: “Els assistents virtuals als que els hi diem que ens ve de gust en cada moment, tenen veu femenina”. A partir de diferents frases recollides en cartells, s’explicita i recull com moltes eines d’assistència virtual tenen nom i veu de dona, fet que reprodueix i perpetua estereotips sexistes.

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Voces en Igualdad Aura

Es tracta d’una pràctica de denúncia perquè:

 • Sovint es vinculen les dones amb treballs al servei del benestar dels altres, tant a nivell reproductiu com productiu. La campanya denúncia explícitament aquesta realitat en les eines d’assistència virtual.
 • La campanya busca evitar la perpetuació d’estereotips sexistes en l’àmbit de les noves tecnologies i critica com es tendeixen a adjudicar les tasques de suport, cures i llar a noms i veus femenines. Fet que no reconeix l’agència de les dones i contribueix a la discriminació sexista.

Campanya – Voces en Igualdad (Novembre, 2018)

Descripció:

Campanya de denúncia del sexisme en les eines d’assistència virtual: “Els assistents virtuals als que els hi diem que ens ve de gust en cada moment, tenen veu femenina”. A partir de diferents frases recollides en cartells, s’explicita i recull com moltes eines d’assistència virtual tenen nom i veu de dona, fet que reprodueix i perpetua estereotips sexistes.

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Voces en Igualdad Aura

Es tracta d’una pràctica de denúncia perquè:

 • Sovint es vinculen les dones amb treballs al servei del benestar dels altres, tant a nivell reproductiu com productiu. La campanya denúncia explícitament aquesta realitat en les eines d’assistència virtual.
 • La campanya busca evitar la perpetuació d’estereotips sexistes en l’àmbit de les noves tecnologies i critica com es tendeixen a adjudicar les tasques de suport, cures i llar a noms i veus femenines. Fet que no reconeix l’agència de les dones i contribueix a la discriminació sexista.

Notícia – El Crític: Què saps sobre la gordofòbia? (Juliol, 2017)

Descripció:

L’article reflexiona sobre la gordofòbia: un estigma cap a les persones grasses, lligats als canons de bellesa sexistes, i que afecta, especialment, dones.

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Gordofòbia El Crític

Es tracta d’una pràctica de denúncia perquè:

 • S’explica la violència simbòlica que suposa l’exposició a missatges i comunicacions que reprodueixen el cànon de bellesa sexista.
 • La notícia mostra els efectes negatius del model de bellesa imposat i les seves diferències per identitat de gènere. S’emfatitza en els perjudicis que aquest cànon normatiu genera a les dones en relació amb els seus cossos i desitjos.
 • Es reivindica i defensa la diversitat de cossos.
 • L’article denúncia la discriminació que pateixen les persones grasses (especialment les dones) en diferents i múltiples àmbits.
 • L’article recull la desigualtat de les dones respecte els homes en la visibilització a les tertúlies dels mitjans de comunicació catalans, i mostra un seguit de campanyes i comunicacions que denuncien aquestes violències i discriminacions.

Notícia – El Crític: Què saps sobre la gordofòbia? (Juliol, 2017)

Descripció:

L’article reflexiona sobre la gordofòbia: un estigma cap a les persones grasses, lligats als canons de bellesa sexistes, i que afecta, especialment, dones.

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Gordofòbia El Crític

Es tracta d’una pràctica de denúncia perquè:

 • S’explica la violència simbòlica que suposa l’exposició a missatges i comunicacions que reprodueixen el cànon de bellesa sexista.
 • La notícia mostra els efectes negatius del model de bellesa imposat i les seves diferències per identitat de gènere. S’emfatitza en els perjudicis que aquest cànon normatiu genera a les dones en relació amb els seus cossos i desitjos.
 • Es reivindica i defensa la diversitat de cossos.
 • L’article denúncia la discriminació que pateixen les persones grasses (especialment les dones) en diferents i múltiples àmbits.
 • L’article recull la desigualtat de les dones respecte els homes en la visibilització a les tertúlies dels mitjans de comunicació catalans, i mostra un seguit de campanyes i comunicacions que denuncien aquestes violències i discriminacions.

Notícia – DesFem: especial Nadal feminista (Desembre, 2018)

Descripció:

Programa de ràdio dedicat a denunciar el masclisme, la lgbtifòbia i el racisme en diferents escenes quotidianes vinculades a la festivitat del Nadal.

Es fa èmfasi en les joguines sexistes i es proposen actuacions feministes davant dels diferents temes tractats.

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): DesFem

Es tracta d’una pràctica de denúncia perquè:

 • Mostra amb detall el sexisme i les actituds masclistes, lgbtifòbiquies i racistes a partir d’exemples (sopars familiars, joguines i espais d’oci), tot oferint reflexions sobre cada cas i proposant formes d’actuació feminista.
 • Es busca trencar amb les representacions estereotipades d’homes i dones.
 • Es proposen exemples de joguines no sexistes per educar, des de la infància, en base a la llibertat d’escollir i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Notícia – DesFem: especial Nadal feminista (Desembre, 2018)

Descripció:

Programa de ràdio dedicat a denunciar el masclisme, la lgbtifòbia i el racisme en diferents escenes quotidianes vinculades a la festivitat del Nadal.

Es fa èmfasi en les joguines sexistes i es proposen actuacions feministes davant dels diferents temes tractats.

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): DesFem

Es tracta d’una pràctica de denúncia perquè:

 • Mostra amb detall el sexisme i les actituds masclistes, lgbtifòbiquies i racistes a partir d’exemples (sopars familiars, joguines i espais d’oci), tot oferint reflexions sobre cada cas i proposant formes d’actuació feminista.
 • Es busca trencar amb les representacions estereotipades d’homes i dones.
 • Es proposen exemples de joguines no sexistes per educar, des de la infància, en base a la llibertat d’escollir i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.