Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Imatge destacada bones pràctiques

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Imatge destacada bones pràctiques