Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Imatge destacada glossari

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Imatge destacada glossari