Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): favicon eina

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): favicon eina