Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Logos ICD i DIBA

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Logos ICD i DIBA