Ordenances, reglaments i institucions per a un ús no sexista de la comunicació

Per tal d’establir referents a l’hora de restringir l’ús el sexisme en la comunicació, i més concretament en l’ús del llenguatge, recollim algunes ordenances, reglaments i instruccions d’ús no sexista de la comunicació aprovades per diversos ajuntaments de l’Estat.