Corral de Almaguer (Toledo)

Títol:

“Ordenanza municipal reguladora del uso y fomento de un lenguaje no sexista en el ámbito municipal de Corral de Almaguer”

Objectiu de l’ordenança:

Evitar l’ambigüitat de certs missatges i posar de manifest la presència de la dona en el discurs del llenguatge administratiu sense violentar les normes gramaticals  i respondre a la iniciativa encaminada a familiaritzar el personal de l’Ajuntament amb les estratègies no sexistes que té la llengua espanyola i sensibilitzar-lo amb els canvis que demanda la societat actual.

L’ordenança consta de 6 capítols amb 12 articles i 2 disposicions addicionals:

És molt semblant al de Zizur Mayor. Només hi ha 3 diferències:

  • L’article 9 (10 a Zizur Mayor i a Villava-Atarrabia), en aquest cas es diu que es valorarà amb un 5%, mentre que al de Zizur Mayor no parla de percentatge.
  • No existeix l’article en què es diu que s’informarà les entitats anunciants de l’obligatorietat de posar els anuncis de forma no sexista i no discriminatòria, oferint-los materials i manuals perquè elles mateixes corregeixin el que calgui.
  • No existeix l’article que diu que l’Ajuntament participarà en iniciatives i campanyes de Govern i Mancomunades en aquesta matèria.