Villava-Atarrabia (Navarra)

Títol:

“Ordenanza reguladora del uso y fomento de una comunicación incluyente y un lenguaje no sexista en el ámbito municipal de Villava-Atarrabia”

Objectiu de l’ordenança:

Eliminar el sexisme i la discriminació en el llenguatge posant de manifest la presència de les dones en el discurs administratiu sense violentar les normes gramaticals i familiaritzant el personal de l’administració de l’Ajuntament amb les estratègies no sexistes que té la llengua.

L’ordenança consta de 6 capítols amb 12 articles i 2 disposicions addicionals:

Es tracta de quatre accions on es destaca la importància d’eliminar l’ús no sexista tant del llenguatge com de les imatges i continguts en totes les comunicacions de l’Ajuntament.

És exacte al de Zizur Mayor. Només hi ha una diferència a l’article 10, en aquest cas es diu que es valorarà amb un 5%, mentre que en el de Zizur Mayor no es parla de percentatge.