Què és l’Eina?

L’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació ha creat el recurs Eina per a una comunicació no sexista amb l’objectiu de facilitar el treball dels ajuntaments i d’altres institucions o entitats davant les demandes d’una població cada cop més activa i crítica amb les pràctiques sexistes en la comunicació.

Diversos estudis indiquen que el tractament pejoratiu de les dones, els estereotips sexistes i la discriminació a través del llenguatge o de la imatge són difícils d’identificar, a causa dels múltiples factors socials i culturals que els condicionen.

L’Eina ofereix un decàleg de recomanacions, exemples de bones pràctiques i orientacions jurídiques, així com un qüestionari interactiu i un glossari. Aquest recurs pretén millorar l’anàlisi i les actuacions relacionades amb el sexisme en la comunicació i té una orientació eminentment pràctica per tal que sigui de fàcil aplicació a l’hora d’avaluar les pràctiques comunicatives des d’una visió de gènere.