ARXIU

Bones pràctiques

Anàlisi de comunicacions inclusives i no sexistes

ARXIU

Bones pràctiques

Anàlisi de comunicacions inclusives i no sexistes

Anunci – Asevi mío: El reflejo más real de un suelo limpio (Febrer, 2015)

Descripció:

L’anunci recrea una escena quotidiana en la que s’utilitza el producte de neteja anunciat. La persona que utilitza el producte és una dona viuda que apareix netejant el terra amb alegria, tot cantant i reivindicant les persones que viuen soles. Hi ha altres peces d’anuncis dins la mateixa campanya, sota l’eslògan “el reflejo más real de un suelo limpio”, es mostren realitats familiars que desmitifiquen tòpics tradicionals.

És una bona pràctica perquè:

 • La comunicació interpel·la de manera satisfactòria els dos gèneres.
 • Es trenca amb el tòpic que les tasques de la llar o la cura de les persones dependents corresponen únicament a les dones.
 • L’anunci és autoconscient pel que fa a la necessitat de trencar els tòpics que van associats als anuncis de productes de neteja.
 • L’anunci no cau en construccions de la feminitat estereotipades i poc diverses.
 • L’anunci diversifica els rols associats a la masculinitat i a la feminitat.
 • També diversifica en el tipus de famílies que es mostra, incloent, a més de la família heteronormativa, una dona viuda, un noi de mitjana edat que no s’ha independitzat i una parella gai.

Anunci – Asevi mío: El reflejo más real de un suelo limpio (Febrer, 2015)

Descripció:

L’anunci recrea una escena quotidiana en la que s’utilitza el producte de neteja anunciat. La persona que utilitza el producte és una dona viuda que apareix netejant el terra amb alegria, tot cantant i reivindicant les persones que viuen soles. Hi ha altres peces d’anuncis dins la mateixa campanya, sota l’eslògan “el reflejo más real de un suelo limpio”, es mostren realitats familiars que desmitifiquen tòpics tradicionals.

És una bona pràctica perquè:

 • La comunicació interpel·la de manera satisfactòria els dos gèneres.
 • Es trenca amb el tòpic que les tasques de la llar o la cura de les persones dependents corresponen únicament a les dones.
 • L’anunci és autoconscient pel que fa a la necessitat de trencar els tòpics que van associats als anuncis de productes de neteja.
 • L’anunci no cau en construccions de la feminitat estereotipades i poc diverses.
 • L’anunci diversifica els rols associats a la masculinitat i a la feminitat.
 • També diversifica en el tipus de famílies que es mostra, incloent, a més de la família heteronormativa, una dona viuda, un noi de mitjana edat que no s’ha independitzat i una parella gai.

Anunci – Libresse: Blood (Abril, 2016)

Descripció:

L’anunci mostra dones diverses en diferents pràctiques esportives. En un moment determinat, cadascuna d’elles pateix algun tipus d’accident mentre realitza la seva pràctica, que els provoca ferides sagnants. Cap d’elles no s’atura, i en canvi, continuen portant a terme la seva activitat. L’eslògan de la campanya és ”cap tipus de sang ens hauria d’aturar. Viu sense por”.

És una bona pràctica perquè:

 • La comunicació mostra dones actives i independents, en cap cas cossos objectualitzats.
 • Els cossos de les dones que es mostren no es mostren com a vulnerables, sinó tot el contratri: transmeten la idea de força i resistència
 • L’anunci no cau en construccions de la feminitat estereotipades i poc diverses. Hi apareixen dones de diferents formes i colors.
 • L’anunci diversifica els rols associats a la masculinitat i a la feminitat, mostrant dones realitzant tot tipus d’esport, no només els considerats “femenins”.
 • L’anunci confronta directament el tabú de la sang, que no se sol adreçar de manera directa en els anuncis de compreses.

Anunci – Libresse: Blood (Abril, 2016)

Descripció:

L’anunci mostra dones diverses en diferents pràctiques esportives. En un moment determinat, cadascuna d’elles pateix algun tipus d’accident mentre realitza la seva pràctica, que els provoca ferides sagnants. Cap d’elles no s’atura, i en canvi, continuen portant a terme la seva activitat. L’eslògan de la campanya és ”cap tipus de sang ens hauria d’aturar. Viu sense por”.

És una bona pràctica perquè:

 • La comunicació mostra dones actives i independents, en cap cas cossos objectualitzats.
 • Els cossos de les dones que es mostren no es mostren com a vulnerables, sinó tot el contratri: transmeten la idea de força i resistència
 • L’anunci no cau en construccions de la feminitat estereotipades i poc diverses. Hi apareixen dones de diferents formes i colors.
 • L’anunci diversifica els rols associats a la masculinitat i a la feminitat, mostrant dones realitzant tot tipus d’esport, no només els considerats “femenins”.
 • L’anunci confronta directament el tabú de la sang, que no se sol adreçar de manera directa en els anuncis de compreses.

Campanya – Ajuntament Madrid: Semàfors Inclusius (Juny, 2017)

Descripció:

Coincidint amb la nominació de Madrid com a capital mundial de la celebració de l’orgull LGBTIQ+, l’Ajuntament de Madrid instal·la una sèrie de nous semàfors que defensen la igualtat i la diversitat. Les quatre noves tipologies de llums, que conviuen amb la icona estàndard fins ara, que s’identifica com a home, representen la icona d’una dona, les icones de parelles de gais i de lesbianes, i també la icona d’una parella heterosexual.

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Semafors inclusius

És una bona pràctica perquè:

 • La comunicació interpel·la de manera satisfactòria els dos sexes.
 • La campanya utilitza el llenguatge (visual) inclusiu.
 • La iniciativa visibilitza les dones i les persones LGBTIQ+ com a subjectes i com a usuàries de l’espai urbà.
 • La campanya diversifica els rols associats a la masculinitat i a la feminitat.
 • També diversifica en el tipus de parelles que es mostra, incloent, a més de la parella heteronormativa, parelles de gais i lesbianes.

Campanya – Ajuntament Madrid: Semàfors Inclusius (Juny, 2017)

Descripció:

Coincidint amb la nominació de Madrid com a capital mundial de la celebració de l’orgull LGBTIQ+, l’Ajuntament de Madrid instal·la una sèrie de nous semàfors que defensen la igualtat i la diversitat. Les quatre noves tipologies de llums, que conviuen amb la icona estàndard fins ara, que s’identifica com a home, representen la icona d’una dona, les icones de parelles de gais i de lesbianes, i també la icona d’una parella heterosexual.

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Semafors inclusius

És una bona pràctica perquè:

 • La comunicació interpel·la de manera satisfactòria els dos sexes.
 • La campanya utilitza el llenguatge (visual) inclusiu.
 • La iniciativa visibilitza les dones i les persones LGBTIQ+ com a subjectes i com a usuàries de l’espai urbà.
 • La campanya diversifica els rols associats a la masculinitat i a la feminitat.
 • També diversifica en el tipus de parelles que es mostra, incloent, a més de la parella heteronormativa, parelles de gais i lesbianes.