Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Viva la vulva 15

Eina per una comunicació no sexista (Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació): Viva la vulva 15